Saturday, April 2, 2011

Sukatan Ekonomi Kertas 1 Mikroekonomi

 KANDUNGAN
_
Bab 1  Pengenalan                                                                           
1.1
Definisi Ilmu Ekonomi
2
1.9  Analisis Ekonomi
34
1.2
Sumber Ekonomi
2
1.10 Pengkaedahan Analisis dalam Ilmu

1.3
Kehendak Manusia
4
Ekonomi
36
1.4
Masalah Asas Ekonomi
6
Latihan Bab 1
38
1.5
Keluk Kemungkinan Pengeluaran
8
Bahagian A Soalan Aneka Pilihan
38
1.6
Sistem Ekonomi
17
Bahagian B Soalan Esei Ringkas
41
1.7
Ekonomi Islam
28
Bahagian C Soalan Esei Panjang
41
1.8
Aliran Pusingan Pendapatan
31
Bahagian D Soalan Kuantitatif
41

Bab 2, Permintaan, Penawaran dan Keseimbangan Pasaran

2.1
Permintaan
44
Bahagian A Soalan Aneka Pilihan
72
2.2
Penawaran
55
Bahagian B Soalan Esei Ringkas
75
2.3
Keseimbangan Pasaran
65
Bahagian C Soalan Esei Panjang
75

Latihan Bab 2
72
Bahagian D Soalan Kuantitatif
76

Bab 3 Keanjalan Permintaan dan Keanjalan Penawaran       77
3.1
Konsep Keanjalan Permintaan
78
Bahagian B Soalan Esei Ringkas
99
3.2
Konsep Keanjalan Penawaran
92
Bahagian C Soalan Esei Panjang
99

Latihan Bab 3
97
Bahagian D Soalan Kuantitatif
100

Bahagian A Soalan Aneka Pilihan
97Bab 4  Teori Permintaan dan Perlakuan Pengguna                  101
4.1  Pendekatan Utiliti Kardinal
102                            Bahagian A Soalan Aneka Pilihan  118
4.2  Keluk Permintaan Individu
107                            Bahagian B Soalan Esei Ringkas   121
4.3     Lebihan Pengguna
109                            Bahagian B Soalan Esei Ringkas   121
4.4  Utiliti Ordinal
110                            Bahagian C Soalan Esei Panjang  121
Latihan Bab  4
118                            Bahagian D Soalan Kuantitatif       121
Bab 5 - Teori Pengeluaran dan Kos Pengeluaran
5.1
Konsep-konsep dalam Teori Pengeluaran

Latihan Bab 5
147


124
Bahagian A Soalan Aneka Pilihan
147
5.2
Fungsi Pengeluaran
125
Bahagian B Soalan Esei Ringkas
150
5.3
Kos Pengeluaran Jangka Pendek
131
Bahagian C Soalan Esei Panjang
150
5.4
Kos Pengeluaran Jangka Panjang
140
Bahagian D Soalan Kuantitatif
151
5.5
Ekonomi Bidangan dan Tak Ekonomi
Bidangan
141Bab 6 - Struktur Pasaran dan Penentuan Harga dan Output     152
6.1
Konsep Hasil dan Struktur Pasaran
153
Latihan Bab 6
204
6.2
Pasaran Persaingan Sempurna
155
Bahagian A Soalan Aneka Pilihan
205
6.3
Pasaran Monopoli
174
Bahagian B Soalan Esei Ringkas
208
6.4
Pasaran Persaingan Bermonopoli
191
Bahagian C Soalan Esei Panjang
209
6.5
Pasaran Oligopoli
202
Bahagian D Soalan Kuantitatif
209
Bab
7 - Teori Agihan


211
7.1
Permintaan dan Penawaran Faktor

Latihan Bab 7
239

Pengeluaran
212
Bahagian A Soalan Aneka Pilihan
239
7.2
Upah
219
Bahagian B Soalan Esei Ringkas
242
7.3
Sewa
228
Bahagian C Soalan Esei Panjang
242
7.4
Bunga
232
Bahagian D Soalan Kuantitatif
242
7.5
Untung
236Bab 8 - Teori Permintaan dan Perlakuan Pengguna    101
8.1   Mengapa Kerajaan Perlu Campur Tangan
Bahagian A Soalan Aneka Pilihan
260
dalam Kegiatan Ekonomi?                               245
Bahagian B Soalan Esei Ringkas
262
8.2    Dasar Kerajaan                                    247
Bahagian C Soalan Esei Panjang
262
Latihan Bab 8                                                         260
Bahagian D Soalan Kuantitatif
263
•     Kertas Model STPM

264
•     Jawapan

271
•     Glosari

303


0 comments:

Post a Comment